Tietosuoja ja rekisteriseloste

Tämä Nordac Ltd Oy:n seloste käsittelytoimista perustuu 27.4.2016 annettuun Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetukseen (EU) 2016/679 (jäljempänä ”tietosuoja-asetus”).

Tämä tietosuojaseloste sisältää myös henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaisen rekisteriselosteen tiedot.

Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot

Nordac Ltd Oy

Y-tunnus 3124394-5

Vuorikatu 20, 00100 Helsinki

Puhelin +358 20 008 909

Sähköposti info @ nordac.fi

Tässä tietosuojaselosteessa rekisterinpitäjään viitataan myöhemmin termillä ”Nordac” tai ”rekisterinpitäjä”.

Rekisterin nimi

Nordacin asiakas- ja yhteyshenkilörekisteri (jäljempänä ”rekisteri”).

Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Nordacin asiakasyritysten yhteyshenkilöistä pidetään rekisteriä asiakassuhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, analysointiin, tarjonnan kohdistamiseen, palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen, asiakasviestintään, mielipide- ja markkinatutkimukseen sekä liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen. Rekisteritietoja voidaan käyttää Nordacin ja asiakkaan väliseen markkinointiin ja sen kohdentamiseen. 

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteriin tallennettava tieto ei sisällä henkilökohtaisia tietoja, sikäli kuin ne eivät ole tarpeellisia nykyisen tai mahdollisen asiakassuhteen kannalta taikka identtisiä asiakasyrityksen tietojen kanssa.

Rekisteri voi sisältää asiakasyrityksen yhteyshenkilöistä seuraavia tietoja:

  • Nimi
  • Yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)
  • Tehtävä ja/tai asema yrityksessä
  • Markkinointikiellot
  • Käyttäjän antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
  • Lisäksi rekisteri voi sisältää muita asiakkaan suostumuksella kerättäviä tietoja.

Tiedot säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan sekä rekisterinpitäjän ja asiakasyrityksen oikeuksien ja velvollisuuksien selvittämiseksi tarpeellisen ajan tämän jälkeen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään Nordacin asiakkailta asiakassuhteen aikana sekä mahdollisen asiakassuhteen syntymiseksi tehtävän työn aikana. Tietoja voidaan kerätä ja täydentää henkilön suostumuksella kolmansien osapuolten rekistereistä.

Tietojen luovutus

Voidaksemme toimittaa palvelua, saatamme luovuttaa tietoja kanssamme samaan konserniin kuuluville yhtiöille ja yhteistyökumppaneillemme, jotka käsittelevät tietoja ainoastaan palvelun toimittamisen vaatimissa rajoissa. Yhteistyökumppanimme eivät käytä tietoja muihin tarkoituksiin eivätkä luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietorekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin sisältämät tiedot suojataan teknisesti palomuureilla, salasanoilla sekä muilla tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävillä teknisillä keinoilla. Nordacin henkilöstöllä, ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä, on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakas- ja henkilötietoihin. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. 

Oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten, puutteellisten tai vanhentuneiden tietojensa korjaamista ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten, puutteellisten, tarpeettomien taikka vanhentuneiden tietojensa poistamista ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle. Käyttäjän tiedot voidaan poistaa rekisteristä käyttäjän pyynnöstä.

Evästeet

Verkkosivustossa voidaan käyttää evästeitä. Evästeet ovat käyttäjän tietokoneen kiintolevylle tallentuvia pieniä tekstitiedostoja. Evästeet sisältävät tietoja ja niitä muun muassa käytetään helpottamaan verkkosivuston käyttöä. Mikäli et halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen sekä evästeiden poiston. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toiminnalle.

Käyttämällä palveluamme, hyväksyt tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta julkaisemalla siitä uuden version verkossa. Verkkosivuston ja sen liitännäisten palvelujen jatkuva käyttö uuden version julkaisun jälkeen katsotaan muokattujen ehtojen hyväksynnäksi.

Tämä kuvaus on päivitetty viimeksi 14.4.2020